Calendar

Calendar Bacalaureat 2023

Sesiunea iunie - iulie 2023


29 mai - 2 iunie 2023

Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

2 iunie 2023

Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

12-14 iunie 2023

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

14-15 iunie 2023

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

14-16 iunie 2023

Evaluarea competențelor digitale — proba D

19-21 iunie 2023

Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

26 iunie 2023

Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă

27 iunie 2023

Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă

28 iunie 2023

Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă

29 iunie 2023

Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă

3 iulie 2023

Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor

în intervalul orar 12.00—18.00

4-6 iulie 2023

Rezolvarea contestațiilor

7 iulie 2023

Afișarea rezultatelor finale


Sesiunea august 2023

17—24 iulie 2023

Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care

au promovat examenele de corigențe

7-8 august 2023

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

8 august 2023

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

9 august 2023

Evaluarea competențelor digitale — proba D

10-11 august 2023

Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

16 august 2023

Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă

17 august 2023

Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă

18 august 2023

Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă

21 august 2023

Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă

25 august 2023

Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor

(orele 12.00—18.00)

26-28 august 2023

Rezolvarea contestațiilor

29 august 2023

Afișarea rezultatelor finale


NOTĂ:

La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/Comisiei de bacalaureat a municipiului București

sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații excepționale,

prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor lingvistice sau digitale,

de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei

de afișare a rezultatelor.