Burse

ÎN ATENŢIA ELEVILOR!!!!

ÎN PERIOADA 17 – 31 IANUARIE 2022 SE DEPUN CERERILE PENTRU BURSE PE SEMESTRUL al II-lea

CITIŢI ORDINUL NR. 5870/2021

ATENŢIE LA VENIT PENTRU BURSA DE AJUTOR SOCIAL ŞI BURSA DE STUDIU!!!!!

BURSA DE PERFORMANȚĂ

În conformitate cu prevederile ordinului Ordin nr. 5924/3.11.2020, prin care au fost suspendante olimpiadele și concursurile școlare în anul școlar 2020-2021, bursele de performanță și bursele de merit pe baza diplomelor nu se vor acorda în anul școlar 2021-2022.

BURSA DE AJUTOR SOCIAL

VENITUL NET MEDIU LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE, PE ULTIMILE 12 LUNI (IANUARIE 2021– DECEMBRIE 2021) NU TREBUIE SĂ DEPĂŞEASCĂ SUMA DE 762 lei.

BURSA DE STUDIU

VENITUL LUNAR MEDIU NET PE MEMBRU DE FAMILIE PE CELE 3 LUNI (OCTOMBRIE 2021, NOIEMBRIE 2021, DECEMBRIE 2021) NU TREBUIE SA DEPĂŞEASCĂ SUMA DE 1524 lei.

DIRECTOR,

Prof. RALUCA-ELENA SIMION